Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2013

Allyx
1854 14f4 500
Ivan Nikolaevich Kramskoy, Girl with a Tress, 1872
Allyx

Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się.
Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy.

— E. Stachura

April 29 2013

Allyx
1245 e014
Reposted bynocnatesciowawerkacholerkaEviiilSinlessSatanist
Allyx

Po­waga to je­dyna ucie­czka dla płyt­kich umysłów.

O. Wilde
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viasummerwine summerwine
Allyx
0132 4db2 500
Reposted frommsto msto viaowlmarcia owlmarcia
Allyx
Allyx
Ja nie lubię świata.Przebywam w krainie fantazji i nie potrafię się pogodzić ze światem takim, jaki on jest.
— Jan Jakub Rousseau
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaowlmarcia owlmarcia

April 27 2013

Allyx
Każdy, kto czyta, staje się dziwakiem. Czytanie daje wiedzę, a ponieważ wokół dominuje raczej ignorancja, wiedza oznacza dziwactwo. 
— José Carlos Somoza "Klucz do otchłani"
Reposted frommisspandora misspandora viaYOUR3K YOUR3K
Allyx
Allyx

Kazimierz Przerwa Tetmajer


... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...
Allyx
4809 3d81
Reposted fromdaaaaaamn daaaaaamn viaYOUR3K YOUR3K
Allyx
Co dzień kochając cię płaczę,
tęsknię za tobą - patrząc,
oczy mi popieleją,
wiedzą, że nie zobaczą.

A z ciebie gorycz płynie
jak w niebo dym spokojny,
dzień jak liść kruchy się zwinie
i ptak, co w śpiew niezbrojny.

Przysiadają na mnie modlitwy
przelotne, ach, przelotne.
Elementarne bitwy,
trwożne, samotne.

Uczę się ciała na pamięć
i umiem. Widać dusza
jest jeszcze, która kłamie,
a we mnie śmierć porusza.

Po snów kipieli ciemnej
szukam cię, tak się spalam,
ręce mi nadaremne
jak ptak, co gniazdo kala.

I może by w milczniu
i w cierpieniu by może,
cóż, kiedy nocy grożę,
niedowidzeniu.

I takim ci ja hardy
jak ręce, co rycerzom
przypinają kokardy,
w których siłę nie wierzą.

I takim ci ja mocarz,
że kiedy słów nie trzeba,
nie umiem stworzyć nieba
miłością w oczach.
— Baczyński
Reposted fromExfeletes Exfeletes viapoezja poezja

April 16 2013

Allyx
5840 b42f
Reposted fromladygrey ladygrey viatalula talula
Allyx
Allyx
Allyx
9997 6cbb
Reposted fromsbguys sbguys viamahoniova mahoniova

April 11 2013

Allyx
0953 c9e1
Reposted fromAgga Agga viaso-skinny so-skinny
Allyx

Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru.        Do NIERZECZYWISTOŚCI.

— Agnieszka Osiecka

 

Allyx
6149 4d4d
Reposted fromasafeather asafeather viaskeletal skeletal

April 08 2013

Allyx
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl