Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2013

Allyx
Allyx
Allyx
Chodzi właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł na spędzenie życia; na te najbliższe przeklęte pięć minut. Nie o inteligencję, nie o wyobraźnię, ale o pomysł. To nie moja wina, że świat skapitulował przed tandetą.
— Hłasko, 'Brudne czyny'
Allyx
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą. 
— Witold Gombrowicz
Allyx
Nie funkcjonowałem wtedy zbyt dobrze. Nie byłem w stanie z nikim rozmawiać. Chciałem po prostu położyć się i umrzeć
— Sieg Larsson, Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem

May 21 2013

Allyx
  A kiedyś przed zaśnięciem czytali sobie książki na głos. (...)gdyby zapytano go, co jest dla niego najbardziej erotyczne, odpowiedziałby, że naga kobieta czytająca na głos książkę, którą jej sam podarował.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromIriss Iriss
Allyx
Ostatnio zrobiłam się jakaś cichsza. Smutniejsza. Zawsze, nawet po ciężkich przeżyciach, jakoś dawałam sobie radę. Pierwszy raz nie wiem, co mam robić. Nie wiem, jak wyjść z tego smutku. Chyba pierwszy raz potrzebuję pomocy.
— Nie wiem tylko jakiej i od kogo.
Reposted fromkillthemwithsmile killthemwithsmile viacytaty cytaty
Allyx
  Chować sie w górach przed zgiełkiem miast.
— Piotr Rogucki
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Allyx
7373 32e5 500
Reposted fromkropq kropq viaowlmarcia owlmarcia
Allyx
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"

May 19 2013

Allyx
  Któregoś dnia napisze do niej długi list po francusku. Nie żaden tam e-mail! Prawdziwy list! Taki, którego można dotknąć, przytulić, powąchać, poplamić winem lub herbatą jaśminową, dotknąć wargami, schować pod poduszkę albo w kartonie przewiązanym wstążką, zabrać ze sobą do torebki, zmoczyć łzami lub rozerwać na strzępy. Na prawdziwym papierze, napisany prawdziwym wiecznym piórem.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Allyx
“I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień. Noc. Czasem będziesz się gubił, co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozmaici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę. Jesteś sam ze swoimi wspomnieniami. Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty czytając go, nie uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam.”
— M.Hłasko, "Pętla"
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
Allyx
...odkąd pamiętał zawsze zachwycał go i uspokajał widok gór.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty

May 06 2013

Allyx
Patagonia
Reposted fromlouve louve viamountains mountains

May 01 2013

Allyx
Nie widziałam Cię już od miesiąca.
I nic. Jes­tem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,
Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska .
Reposted fromempathetic empathetic viacytaty cytaty
Allyx
I jeśli myślisz, że już wszystko rozumiesz, to połóż się i odejdź, bo możesz już umrzeć. Bez podziwu i zdziwienia świat jest pusty całkiem. Jaki jest sens istnienia, skoro myślisz, że masz racje?
— "Ten nonsens" Eldoka
Reposted fromDYM DYM viacytaty cytaty
Allyx
Zostawiłam za dużo w mojej głowie i teraz tracę rozum.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromDYM DYM viacytaty cytaty
Allyx
Allyx
Allyx
1854 14f4 500
Ivan Nikolaevich Kramskoy, Girl with a Tress, 1872
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl