Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2013

Allyx
4118 6b2e
Reposted fromkarahippie karahippie viawerterowska werterowska
Allyx
3936 b406 500
Reposted fromabsurdlife absurdlife viawerterowska werterowska

June 28 2013

Allyx
Reposted fromrooo rooo viamahoniova mahoniova

June 24 2013

Allyx
Piękno – co się podoba ani przez wrażenia, ani przez pojęcia, lecz podoba się z subiektywną koniecznością, w sposób powszechny, bezpośredni i zupełnie bezinteresowny.
— Immanuel Kant
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viacytaty cytaty

June 03 2013

Allyx
4533 f004
Allyx

Umieram

bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest

bo wszystko tu niszczeje, gnije i nie

masz tu nic trwałego poza tęsknotą za

                             trwałością

bo już nie jestem z tego świata i może

                     nigdy z niego nie byłem

bo wygląda, że nie ma tu dla mnie

                         żadnego ratunku

bo już nie potrafię kochać ziemską

                             miłością

bo noli me tangere

bo jestem bardzo zmęczony,

                      nieopisanie wycieńczony

bo już wycierpiałem

bo już zostałem, choć to się działo

w obłędzie, najdosłowniej

i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże

                   bardzo realnie mnie bolało

bo chciałem zbawić od wszelkiego zła

ludzi wszystkich i świat cały i jeżeli tak

się nie stało, to winy mojej w tym nie

                              umiem znaleźć

— Edward Stachura, List do Pozostałych
Reposted frompiksele piksele viacytaty cytaty
Allyx
- Lubisz samotność? 
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromlexxie lexxie vianolongerinuse nolongerinuse
Allyx
2601 19a8

Kieślowski prawdę ci powie
Reposted fromiblameyou iblameyou vianolongerinuse nolongerinuse
Allyx
7203 b954 500
Reposted fromdeviate deviate viacalineczka calineczka
Allyx
  Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromIriss Iriss viabeinthe beinthe
Allyx
-Co byś zrobiła gdybym dzisiaj umarł?
-Umarłabym jutro.
— Zabiłem moją matkę/J'ai tué ma mère
Reposted frompiglet piglet viacytaty cytaty
Allyx
twoje życie należy do ciebie
nie daj go sobie wtłoczyć w ramy nędznego poddania.
czuwaj.
zawsze jest wyjście.
gdzieś musi być światło.
niekoniecznie dużo ale
wystarczy by rozproszyć mrok.
czuwaj.
bogowie dadzą ci możliwości.
poznaj je.
skorzystaj z nich.
nie, nie pokonasz od razu śmierci
ale możesz dać jej łupnia w życiu, czasami.
a im częściej dasz sobie z tym radę,
tym bardziej rozproszysz mroki.
twoje życie należy do ciebie.
pamiętaj o tym, póki jeszcze je masz.
jesteś cudem.
bogowie tylko czekają by zacząć się zachwycać
tobą.
— Charles Bukowski - Serce roześmiane
Reposted fromkrzyk-ciszy krzyk-ciszy viacytaty cytaty

June 01 2013

Allyx
5322 86fb
Reposted fromhermina hermina viaowlmarcia owlmarcia
Allyx
5184 ecfc
Reposted frommarzyciel marzyciel viaowlmarcia owlmarcia
Allyx
My ciągle senni.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Allyx
A jednak, gdyby teraz wśród tych urwisk dziczy
czuć na rękach dwie dłonie drobne i niewinne,
patrzeć na usta małe, ciche, półdziecinne
i w oczy naiwności pełne i słodyczy...

A jednak dziwny urok jest w duszy dziewiczej,
moc, co serce okuwa w więzy dobroczynne,
zdrój, skąd się w myśli ciemne przelewa i winne
blask światła i szlachetność przez cud tajemniczy.

A jednak, gdyby teraz, wśród tych skał ogromu,
szeptał ktoś o miłości, o szczęściu, o domu,
ufając patrzył w otchłań przepaścistych zboczy -

a jednak, gdyby jakąś mięć życia ostoje,
jakąś duszę kochaną, jakieś serce swoje --
a oto tylko wicher wokoło się włóczy...
— Przerwa-Tetmajer
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viapoezja poezja
Allyx

Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viacytaty cytaty
Allyx
2128 9433 500
Reposted frommhsa mhsa viaxxzxcuzxmee xxzxcuzxmee

May 31 2013

Allyx
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted fromkajcia kajcia viawerterowska werterowska
Allyx
Odejdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będę wolna
— mistrz i małgorzata
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl